Från byggstök till drömkök

Just nu bullrar det ganska mycket i kvarteret Hållstugan. För att kunna bygga fyra nya hus, ett nytt garage och nya lokaler för restauranger och butiker måste vi börja från början – i  grunden. Och då låter det tyvärr en hel del. Men håll ut, det blir bättre!

Fram till mitten/slutet av april spontar vi på olika platser runt bygget. För att kunna schakta och gräva måste vi förstärka med stålprofiler som slås ner i marken runt platserna där vi ska gräva. Annars riskerar vi att jorden rasar. När vi spontar låter det tyvärr ganska mycket, samtidigt som det kan uppstå en del vibrationer. Arbetet pågår dagtid på vardagar.

Framåt maj/juni börjar vi sedan grundläggningen av det nya garaget genom att den sista betongen rivs bort och marken under kan saneras.

I juni startar pålningen, då vi slår ner betongpelare i marken, så att de når fastare marklager. Pålarna förstärker marken, så att vi kan bygga stabila husgrunder. Detta kommer också att låta en del.

I kvarteret förekommer en del byggtrafik under hela byggnadstiden.

Dela gärna

dela på facebook dela på linkedin dela på twitter

Fler nyheter