Projektet

Projektet

Från besvärligt till härligt

Intill Stortorget i centrala Örebro skapar vi nya kvarteret Hållstugan – en trygg och levande mötesplats för örebroare och besökare. Byggprojektet pågår 2021–2026 och omfattar nya bostäder, butiker, caféer, restauranger, ett litet torg och gröna stråk.

Förnyelsen av kvarteret Hållstugan har planerats länge – äldre byggnader måste rustas upp och lokaler behöver moderniseras. Målet är att skapa nya flöden och mötesplatser, bland annat genom att knyta ihop Hamnplan och Stortorget. Nya kvarteret Hållstugan ger mer utrymme för boende, arbete, handel och gemenskap.

Tanken är att skapa ett attraktivt stadskvarter, där vi väver samman de historiska delarna av kvarteret med modern bebyggelse på ett bra sätt. Genom förnyelsen blir hela kvarteret Hållstugan ett fint blickfång i centrala Örebro.

ÖBO arbetar med planerna för förnyelsen tillsammans med Castellum, som också äger fastigheter i kvarteret. I samarbete med Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed har vi tagit fram ett förslag på en ny utformning av de sydöstra delarna av kvarteret.

Projektet genomförs i ett partneringsamarbete med Skanska.

 

Följ projektet

Här kan du följa projektet genom vår webbkamera.

Bilden uppdateras var femte minut. Du kan behöva uppdatera sidan, om du vill följa sidan över tid.

Vy mot Trädgårdsgatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbfakta om projektet

 • December 2021 - Start för ombyggnaden av Stortorget 15–17. Galleria/garage rivs.
 • Februari 2022 - Start för ombyggnad av Stortorget 19/Trädgårdsgatan 8.
 • Hösten 2023 - Start för nybyggnad av lokaler och bostäder
 • Maj/juni 2023 - Inflyttning i bostäder och lokaler på Stortorget 15-17.
 • September/oktober 2023 - Inflyttning i bostäder och lokaler på Stortorget 19/Trädgårdsgatan 8.
 • På gården bygger vi nya bostadshus samt kommersiella lokaler, genom att vi monterar färdiga byggelemement. I februari/mars 2024 räknar vi med att husen har nått full höjd.
 • Senhösten 2024 flyttar Willys in i sina nya lokaler, under bostadshusen.
 • Årsskiftet 2024/2025 - Garaget med 120 platser är klart.
 • 2025 - Inflyttning i lokaler och bostäder i de nya husen.
 • 2025/2026 - Castellum bygger ett nytt kontorshus mot Stortorget
 • Under 2026 - Hela kvarteret är klart.

Kontaktpersoner

Johan O Larsson
projektutvecklare

Huvudansvar
nyproduktion

Emma Barthelsson
projektledare bygg

Huvudansvar
ombyggnation och renovering

Karin Österdahl
lokalutvecklare

Huvudansvar
lokaler