Utmanande renovering

Nu är det mer än två år sedan ÖBO skrev kontrakt med Skanska och startade projektet. Sedan inleddes en lång period av rivning – som i stort sett har pågått sedan dess.

Att renovera de båda befintliga husen, ett från tidigt 1950-tal och ett från 1897, har bjudit på överraskningar, trots att vi visste att det är ett komplext projekt. Särskilt det äldsta huset har utmanat oss gång på gång. Det har påverkat tidplanen som vi fått justera både en och två gånger.

Men nu börjar det likna något!

I maj och juni flyttade de första hyresgästerna flyttade in på Stortorget 15 och 17 . Och i det gamla hörnhuset med sina luftiga lägenheter kommer hyresgästerna att kunna flytta in under september och oktober.

Vind Stortorget 19 före och efter renovering

Takkupa på vinden i sekelskifteshuset före och efter renovering. Takkuporna blir en del av de sex nya vindslägenheter som byggs på den gamla vinden.

Kök i Stortorget 19 B, med den bevarade fiskbensparketten. och utsikt till vardagsrum.

Kök i Stortorget 19 B, med den bevarade fiskbensparketten och utsikt in till vardagsrummet.

Dörrpartier till ett av sovrummen samt mellan kök och vardagsrum i en lägenhet på Stortorget 19 B.

Dörrpartier till ett av sovrummen samt mellan kök och vardagsrum i en lägenhet på Stortorget 19 B.

Och så bygger vi nytt!

Parallellt med renoveringen har vi rivit de gamla butikslokalerna och det gamla garaget. Nu är garaget nästan klart, i höst läggs taket till garaget på. Det i sin tur kommer att utgöra en del av grunden för de tre nya hus som byggs utmed den nya passagen, Trädgårdsgränd 1, 3 och 5.

Utmed Trädgårdsgatan förbereder vi för att bygga ett nytt hus, Trädgårdsgatan 6, i vilket det kommer att finnas infart till garaget samt ingång till cykelrum och förråd i källarnivå.

PS. På toppbilden ser du takkupor i svart plåt (med balkong) samt koppar på Stortorget 15-17. De tillhör de nya vindslägenheterna. Ovanpå Stortorget 19/Trädgårdsgatan 8 i hörnet syns också de nya takkupor som hör till sex nya vindslägenheter i detta hus.

 

 

Dela gärna

dela på facebook dela på linkedin dela på twitter

Fler nyheter